[Minda Mahasiswa] Kelestarian Kampus : Suatu Pandangan Mahasiswa

Kelestarian kampus merupakan salah satu usaha yang amat murni dalam usaha UTM ingin mencapai sebuah kampus yang bukan sahaja hebat dari segi hasil penyelidikan dan graduan yang berkualiti tinggi namun turut menawarkan sebuah ekosistem pusat pengajian tinggi yang menekankan amalan kelestarian dalam pelbagai aspek. Usaha murni ini haruslah disokong oleh para mahasiswa, tenaga pengajar, penyelidik malah semua warga kampus. Pelbagai program dan promosi telah dan akan dirancang bagi membantu menjayakan agenda kelestarian ini.

Saya melihat kesedaran mengenai kepentingan kelestarian sesebuah ekosistem mula difahami dan diambil perhatian oleh semua golongan masyarakat. Bermula dari kerajaan sehinggalah pelajar sekolah, semuanya membicarakan mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dan salah satu kaedah adalah mengamalkan aktiviti kelestarian di sekitar kawasan kita.

UTM bertuah kerana mempunyai seorang Naib Canselor yang sangat mencintai alam sekitar. Pakar dalam bidang pengurusan air, beliau telah memperkenalkan pelbagai usaha dalam memastikan UTM menjadi sebuah kampus yang kondusif, sesuai dengan status UTM sebagai sebuah Universiti Penyelidikan di negara ini. Antara usaha murni dalam menjayakan agenda kelestarian kampus ini ialah menyediakan basikal secara percuma kepada warga kampus. Berbasikal merupakan salah satu usaha terbaik dalam membantu mengurangkan pencemaran dan kesesakan di dalam kampus.

Paling menarik, beliau sendiri berbasikal ke sekitar kolej bagi melawat mahasiswa semasa Minggu Transformasi Mahasiswa (MTM 2010/2011) walaupun kenderaan rasmi Perdana disediakan kepada beliau. Selain itu, jika mempunyai waktu lapang, beliau amat gemar berbasikal di sekitar kampus untuk melihat perkembangan dan kemudahan sambil bertanya khabar mahasiswa yang sedang beriadah.

Berlatarbelakangkan dengan tasik buatan manusia dan landskap yang tersusun indah, Tasik Ilmu sering menjadi tumpuan warga kampus bagi merehatkan minda selepas seharian menelaah mahupun bekerja. Pelbagai spesies tumbuhan tropila ditanam disekitar tasik tersebut dan dilingkari dengan sebuah trek jogging. Di suatu sudut, sebuah dek pemerhatian dan jambatan kayu menghubungkan antara dua kawasan disediakan.

Selain itu UTM masih mempunyai kawasan hutan sekunder yang luas dan masih belum dibangunkan sepenuhnya. Aktiviti lasak dan riadah seperti jungle tracking, paintball, wall climbing, flying fox dan sebagainya mungkin boleh dipertimbangkan di kawasan Hutan Rekreasi UTM. Kemudahan chalet ataupun tapak khemah yang lebih luas mungkin boleh disediakan untuk aktiviti mahasiswa mahupun pengunjung luar sekaligus menjana pendapatan sampingan kampus.

Sustainability Research Alliance (SUTRA UTM) http://web.utm.my/sutra/ misalnya merupakan sebuah unit yang dipertanggungjawabkan bagi menjayakan agenda kelestarian kampus ini. Selain itu agenda kelestarian kampus boleh dijayakan bersama melalui kerjasama mahasiswa terutamanya melalui Majlis Perwakilan Mahasiswa (MPM) dan persatuan atau kumpulan Interest Group lain. Kesedaran dan kempen mengenai kepentingan kelestarian perlu dipergiatkan lagi. Pihak SUTRA, pusat-pusat kajian dan penyelidikan di dalam kampus juga sering menganjurkan pembentangan ciptaan dan perbincangan isu semasa mengenai kelestarian, adalah wajar mahasiwa mengambil peluang untuk menyertainya. Saya berharap pada suatu hari nanti UTM dapat menghasilkan sebuah rancangan strategi mungkin boleh dinamakan sebagai 'Pelan Strategi Kelestarian Kampus UTM' yang merangkumi pelbagai aspek dari pengurusan tenaga, tadbir urus, pengangkutan mampan dan sebagainya.

Mahasiswa boleh membantu dengan menyediakan kertas kerja cadangan dengan kajian lapangan tertentu sebagai sebahagian daripada assignment mereka. Misalnya menyediakan cadangan konsep park n ride dengan shuttle bus yang telah dilaksanakan di UKM wajar dipertimbangkan. Selain itu kita boleh mengurangkan penggunaan bahan yang sukar dilupuskan seperti beg plastik dan polistrin. Budaya malu membawa bekas makanan yang boleh diguna pakai semula harus dikikis. Seharusnya pujian dan penghargaan harus diberikan kepada pengusaha cafe yang tidak lagi menggunakan bekas polistrin dalam perniagaan mereka. (Termasuk pengusaha bazaar Ramadhan tahun ini). Mungkin pemilik kedai runcit atau koperasi juga boleh mempertimbangkan beg kertas atau beg kitar semula (dengan harga minimum) untuk digunapakai dalam urusan perniagaan mereka.

Selain itu saya juga ingin mencadangkan supaya persatuan atau kelab mengurangkan penggunaan banner konvensional sebaliknya mengoptimumkan penggunaan laman web UTM atau FB dalam mempromosikan aktiviti anjuran mereka. Mungkin suatu hari nanti, UTM boleh mempertimbangkan penggunaan skrin elektronik berskala besar (dijana dengan tenaga solar) untuk diletakkan di tempat strategi bagi menggantikan penggunaan banner sekarang. Polisi larangan membawa kenderaan mungkin juga boleh dinaikkan kepada tahun ke tiga dan keatas sahaja berbanding hanya tahun pertama pengajian sekarang.

Di peringkat kementerian, dalam perjumpaan Majlis Perundingan Mahasiswa Kebangsaan (MPPK) di ESSET KWSP, Bangi (4-6/8/2010) yang dihadiri oleh perwakilan MPP seluruh Malaysia bersama pihak KPT, saya turut mencadangkan supaya pihak KPT dapat merangka sebuah Dasar Kelestarian Kampus IPT Malaysia yang mana dasar tersebut boleh dijadikan garis panduan asas berkaitan pelaksanaan elemen kelestarian yang boleh diaamalkan di seluruh IPT Malaysia.

Diharapkan kita dapat bersama-sama dalam membantu menjayakan agenda pelestarian yang sedang berkembang ini. Seharusnya semua pihak mengambil perhatian mengenai kepentingan menjaga alam yang bukan sahaja urusan pihak berwajib namun oleh semua lapisan masyarakat.

Sekian.

Noor Aimran B. Samsudin
Setiausaha Agung MPM UTM


Sumber : Noor Aimran

Peperiksaan suburkan minda kreatif, inovasi : NC UTM


Kerangka ujian perlu dibentuk selaras dengan keperluan sistem pendidikan moden

SELAIN menentukan pencapaian seseorang pelajar, peperiksaan perlu dirangka supaya menjadi sebahagian kaedah menggalakkan pembelajaran, penyuburan budaya ilmu dan pemantapan budaya inovasi. Banyak kajian merumuskan bahawa peperiksaan untuk tujuan penanda aras pencapaian semata-mata tidak dapat mendorong minda dan minat pelajar untuk bersifat kreatif dan inovatif.

Sehubungan itu, Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) menganjurkan bengkel pengurusan skenario selama dua hari bermula 3 Ogos lalu untuk mendapatkan pandangan pakar dan pihak berkepentingan. Ini selari dengan inisiatif Kerajaan Malaysia untuk mengkaji semula kaedah pelaksanaan sistem penilaian pendidikan, terutama pada peringkat sekolah.


Memang dimaklumi bahawa peperiksaan masih diperlukan. Namun peperiksaan tidak lagi boleh dilaksanakan secara konvensional dan berorientasi kertas soalan semata-mata. Dalam konteks pendidikan, banyak kaedah penilaian pencapaian pelajar boleh digunakan seperti pengujian secara anjal termasuk penilaian berasaskan aktiviti di sekolah dengan penekanan lebih terhadap aspek praktikal.

Peperiksaan juga perlu dirangka agar menjadi pendorong supaya pelajar sentiasa ingin belajar dan meningkatkan kefahaman ilmu secara berterusan, tidak hanya terikat kepada musim peperiksaan untuk menjawab kertas soalan. Di samping boleh memahami sesuatu kandungan dalam sesuatu disiplin ilmu, peperiksaan juga perlu dirangka bagi meningkatkan integriti. Bukankah salah satu etika dalam peperiksaan ialah menjawab secara jelas berasaskan kefahaman, tidak meniru apatah lagi menipu.

Jika difahami dengan setepatnya dan dirangka sebaiknya, peperiksaan dapat menyuburkan minda kreatif dan inovatif. Menerusi kaedah penilaian berterusan sepanjang tahun sebagai contoh, maka seluruh aktiviti pelajar dalam dan luar bilik darjah boleh diolah supaya proses pembelajaran dapat dijalankan secara lebih bersahaja, holistik dan menyeronokkan.

Kita perlu adil terhadap semua pelajar kerana setiap individu mempunyai keupayaan dan keistimewaan tersendiri. Kadangkala bakat besar dalam sesuatu bidang hanya menyerlah jika bakat itu disuburkan menerusi aktiviti pembelajaran berterusan, bukan di atas kertas peperiksaan yang perlu dijawab dalam tempuh dua atau tiga jam. Itulah rasionalnya maka seluruh aktiviti pembelajaran perlu dirangka supaya penilaian dapat dilaksanakan secara lebih holistik, adil dan seimbang.

Di sinilah perlunya kita memahami sifat dan tabii manusia dalam konteks penilaian proses pembelajaran. Selain perlu disesuaikan dengan pelbagai tuntutan zaman seperti permintaan pasaran kerja, kemahiran baru dan trend semasa dari segi penggunaan teknologi, kita juga perlu kembali kepada hakikat keinsanan manusia adalah sebaik-baik kejadian oleh Allah Yang Maha Pencipta.


Justeru, fakulti keinsanan meliputi fizikal, intelektual, emosi, spiritual dan bermasyarakat perlu digabungkan secara sepadu dalam semua aspek kehidupan, apatah lagi proses pembelajaran untuk menyerlahkan komponen sebaik-baik kejadian itu. Tidak tepat jika proses pembelajaran, termasuk penilaian dalam pendidikan formal hanya tertumpu kepada aspek intelektual. Besar kemungkinan hasilnya ialah manusia tidak seimbang yang mengabaikan tuntutan beretika, berintegriti dan beramal salih.


Islam mengajar kita bahawa keistimewaan dan kemuliaan insan sebagai khalifah di bumi hanya boleh direalisasikan dengan ilmu pengetahuan. Justeru sejak Nabi Adam di alam syurga, baginda diajarkan nama ciptaan Allah. Dengan ilmu itulah Nabi Adam mengajar malaikat. Kemudian Allah mengarahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam tanda kemuliaan insan dengan ilmu dan takwa. Al-Quran merakamkan peristiwa ini secara naratif (Al-Baqarah: 30-35).

Dengan ilmu maka bercambahlah hikmah, iaitu tahap lebih tinggi daripada sekadar mengetahui. Dari sudut bahasa, hikmah mempunyai sembilan pengertian iaitu keadilan, menahan marah, kenabian, lawan kepada kejahilan, kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, perkataan yang betul, mencegah kerosakan dan mengetahui sebaik-baik perkara dengan sebaik-baik ilmu. Sebagai contoh, pengertian hikmah mengenai mengetahui sebaik-baik perkara dijelaskan dalam doa Nabi Ibrahim: “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang salih” (As-Syuara’: 83).

Dalam konteks semasa, kreativiti dan inovasi boleh disuburkan menerusi konsep dan aplikasi hikmah. Dalam bidang perundangan misalnya, kreativiti dan inovasi diserlahkan dalam bentuk perumusan fatwa baru. Dalam bidang sains fundamental pula, kreativiti dan inovasi membabitkan paradigma, teori, formula dan klon baru. Sementara dalam bidang sains gunaan, kejuruteraan dan perubatan pula, kreativiti dan inovasi membabitkan kaedah, prosedur, sistem, produk dan jenama baru.

Menerusi kefahaman jelas mengenai tabii keinsanan maka mudahlah kita merangka sistem penilaian bagi proses pendidikan pada pelbagai peringkat. Pada prinsipnya, ilmu dalam pelbagai perlu digarap sebaiknya, kemudian dinilai secara berterusan, holistik dan adil bagi memungkinkan seluruh dimensi pembelajaran dan fakulti keinsanan disuburkan sebaiknya sehingga terhasil hikmah dan bercambah budaya inovasi.

Demikian pertalian antara peperiksaan, proses pembelajaran, ilmu dan hikmah dalam konteks budaya inovasi. Secara konstruktif, budaya inovasi merujuk kepada kesediaan berubah, mencuba perkara baru dan cara baru dalam seluruh aspek kehidupan untuk kemakmuran, kedamaian, kesenangan, kesejahteraan dan kelestarian menerusi penyelesaian kreatif.

Hasilnya ialah masyarakat yang kukuh dengan nilai ilmu dan hikmah yang memungkinkan bukan saja terbina sistem ekonomi berasaskan inovasi, malah negara maju dan tamadun besar.

Sumber : Naib Canselor UTM


Mahasiswa boleh aktif politik diteliti: Saifuddin

GEORGETOWN: Kementerian Pengajian Tinggi akan mempertimbang untuk membenarkan mahasiswa di institut pengajian tinggi awam (IPTA) membabitkan diri dalam parti politik.

Sehubungan itu, Timbalan Menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah, berkata pihaknya akan menyertai perbincangan meja bulat anjuran Majlis Belia Malaysia (MBM) yang turut dihadiri pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan pemimpin mahasiswa berhubung perkara itu, hari ini.

"Kelmarin, saya menerima resolusi daripada wakil pemimpin mahasiswa mewakili 20 IPTA pada Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) yang bersetuju membenarkan mahasiswa terbabit dalam parti politik dengan bersyarat serta memerlukan penelitian serius.

"Saya menyambut baik resolusi ini. Jadi, kita akan mempertimbangkan cadangan berkenaan berikutan ia dipersetujui dan mewakili suara mahasiswa IPTA itu sendiri,” katanya selepas mempengerusikan syarahan Profesor Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas berhubung Pengajian Tinggi Menurut Islam di Universiti Sains Malaysia (USM) di sini, semalam.

Saifuddin berkata, kerajaan bersedia berbincang dengan semua pihak termasuk pemimpin pelajar bagi meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) untuk membolehkan mahasiswa membabitkan diri dalam politik.

"Apa yang penting ialah soal hak mereka (mahasiswa) untuk bersuara dan berorganisasi yang dijamin Perlembagaan. Selain itu, ia penting untuk mematangkan demokrasi kita," katanya.

Tahun lalu, kerajaan meminda AUKU dan memberi banyak kebebasan tetapi masih tidak membenarkan mahasiswa menjadi ahli parti politik kecuali dengan kebenaran Naib Canselor.

Saifudin berkata, selepas mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak, pihaknya akan membawa usul ke Parlimen untuk pindaan AUKU bagi memperluaskan lagi kebebasan kepada mahasiswa untuk berpolitik.

"Bagaimanapun, perbincangan mengenai kebebasan mahasiswa untuk berpolitik itu mungkin mengambil masa kerana ia memerlukan kajian terperinci berhubung perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan mereka," katanya.

MPP sokong mahasiswa berpolitik


saifuddin memegang resolusi yang diterima pada konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar IPTA di Bangi kelmarin.


BANGI – Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam (MPP IPTA) 2010 semalam membuat resolusi menyokong pembabitan mahasiswa IPTA dalam parti-parti politik.

Pengerusi Jemaah Yang Dipertua MPP IPTA Malaysia, Ahmad Wafi Sahirdan, 20, berkata, resolusi itu dicapai apabila 191 daripada 335 anggota MPP pelbagai IPTA yang hadir pada konvensyen itu menyokong dasar tersebut.

“Hanya 128 wakil MPP tidak bersetuju dan selebihnya kurang pasti. Maka kami mengikut keputusan majoriti wakil MPP IPTA seluruh Malaysia yang meminta kerajaan membenarkan pelajar daripada IPTA menyertai politik,” katanya ketika ditemui pemberita pada Majlis Penutup Konvensyen MPP IPTA 2010 yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah di sini semalam.

Sumber: Kosmo Online

Minda Mahasiswa : Memahami bagaimana ‘sistem’ membunuh ‘ketelusan’

Syed Hussein Al-Attas pernah menulis dan menghuraikan dengan panjang lebar tentang permasalahan rasuah yang membelengu Negara dunia ketiga di dalam bukunya Rasuah, Sifat Sebab dan Fungsi. Beliau menyatakan bahawa rasuah berlaku bukan sahaja disebabkan oleh faktor ‘manusia’, tetapi juga bergantung kepada faktor sistem yang disediakan. Menurutnya, sistem yang ada pada hari ini membenarkan atau menyediakan jalan untuk rasuah itu berlaku.Kita tidak boleh menyalahkan ‘manusia’ 100 peratus kerana sememangnya sifat manusia, atau nafsu yang terdapat dalam diri manusia sentiasa mendorong untuk melakukan perkara tersebut. Umpamanya, seorang ibu yang menjadi guru kepada anaknya di sekolah. Semasa menanda kertas peperiksaan anaknya sendiri, apakah salah ibu jika dia menggunakan sifat kasih sayang yang sedia ada wujud terhadap anaknya, dengan memberi markah lebih atau ‘menghalalkan’ jawapan yang kurang tepat lalu memberi markah penuh? Sedangkan sistem yang sedia ada membenarkan situasi tersebut berlaku.

Saya ada contoh lain.

Bagaimana sistem kouta pengetua di UTM berfungsi. Seorang mahasiswa yang aktif, boleh memohon untuk mendapatkan kouta kolej. Tetapi disebabkan sistem yang ada telah memberi kuasa kepada sesetengah pengetua kolej untuk menafikan kouta yang dimohon oleh mahasiswa yang aktif, tetapi tidak sehaluan fikrah atau idealism dengan mereka.

Lihat bagaimana sistem yang ada telah membunuh ketelusan dan meraikan penindasan hak. Kita sedia maklum kes yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010, dimana beberapa orang mahasiswa yang melibatkan diri dan menjadi aktivis Pro Mahasiswa dinafikan hak walaupun mahasiswa tersebut telah menyumbang tenaga dalam JKM. Juga pada tahun 2010, ahli Majlis Perwakilan Mahasiswa Pro Mahasiswa yang memenangi pilihanraya kampus telah dinafikan hak untuk mendapat kouta kolej. Sedangkan sijil watikah perlantikan yang diakui oleh Naib Canselor membuktikan bahawa universiti mengiktiraf kedudukan ahli MPM tersebut. Buka mata, dan lihat bagaimana sistem kouta kolej telah membunuh ketelusan dan perkiraan moral dalam membuat sesuatu keputusan.

Ini hanya sebahagian contoh.

Saya pernah menulis dalam artikel yang bertajuk Ada Apa Dalam Fikiran Saya, bahawa sistem kouta kolej perlu diubah kepada sistem merit.

"UTM perlu melaksanakan sistem Merit yang jelas bagi kelayakan untuk mendapat kouta mana-mana kolej. Sistem ini perlu mempunyai peraturan yang jelas, tanpa dapat dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang berkepentingan. Saya mengesan suatu yang tidak sihat, sikap profesionalisme semakin terhakis. Dimanakah keadilan untuk mahasiswa yang bergiat aktif di kolej, mempunyai lebih 10 sijil penglibatan dalam program tetapi tidak dapat kouta kolej, manakala mahasiswa yang hanya ada 2 sijil program layak mendapat kouta. Contoh sistem merit, hadir ke program sebagai audience = 0.5 point. Hadir sebagai peserta = 1.0 point. Bertindak sebagai AJK pelaksana program = 2.0 point. Menjadi Ketua unit program = 3.0 point. Menjadi Pengarah program = 4.0 point. Tapi dengan syarat, tawaran untuk menganggotai mana-mana jawatankuasa program dari ajk kepada pengarah, perlu dibuat secara terbuka kepada seluruh mahasiswa. JKM dan MPP bertindak sebagai penggagas idea, menyediakan ruang yang selesa, dan saluran yang betul."

Sebenarnya saya khuatir, sistem yang mem’budak-sekolah’kan mahasiswa akhirnya akan menjadi hujah sesetengah pandangan bahawa PTPM adalah retorik slogan. Yang mencabut ketelusan dan moraliti dalam pentadbiran, kadangkala disebabkan oleh manusia yang punya kepentingan. Tetapi ada sesetengah kes yang membuktikan bahawa ia lebih dipengaruhi oleh sistem yang korup dan mempunyai pengaruh feudalisme.

Sumber : http://hafizhilmi89.blogspot.com/


Minda Mahasiswa : Mahasiswa Perlu Berpolitik?

Assalamualaikum wbt..
Selamat Sejahtera..
Salam Perpaduan..

Mahasiswa adalah kelompok yang sedang diusahakan pembentukannya untuk menjadi golongan intelektual yang juga merupakan pelapis kepimpinan negara. Mahasiswa inilah yang kita harapkan untuk menjadi ahli politik, jurutera, teknokrat serta lain-lain bidang profesional yang memerlukan kepada modal insan yang tinggi kualiti dan sahsiahnya.

Baru-baru ini kita dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Negara bahawa mulai 1 Ogos 2010, guru DG41 dan DG48 sudah mula dibenarkan berpolitik dan wujud pula saranan supaya AUKU dipinda bagi membolehkan pensyarah serta mahasiswa turut dibenarkan untuk berpolitik. Walaupun wujud pelbagai pendapat bahawa politik tidak semestinya politik kepartian akan tetapi saya masih berpendapat bahawa keadaan masih belum sesuai untuk pindaan AUKU sebegini dibuat.

Saya bukan bermaksud untuk menentang arus dan hasrat sesetengah pihak lebih-lebih lagi hasrat YB Dato Saifuddin Abdullah untuk meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Politik bagaimana kita harapkan untuk golongan akademik ini terlibat? Menjadi calon pilihanraya, memegang jawatan dalam parti atau satu usaha untuk menggalakkan golongan akademik memberikan pendapat mereka?

Saya telah berpengalaman dalam dua kali pilihanraya kampus UTM dan turut berinteraksi dengan ramai rakan di kampus-kampus IPTA di seluruh Malaysia. Pilihanraya kampus masih menunjukkan kematangan dan kesedaran rendah di kalangan mahasiswa yang terlibat untuk memenangkan calon dan kumpulan yang disokong; samada aspirasi, bukan aspirasi serta bebas. Sekalipun dalam pilihanraya berskop kecil ini, masih berlaku provokasi, surat layang, gunting poster, bakar poster, spray pintu, rapat umum yang tegang dan kata mengata antara dua pihak. Sesetengahnya menganggap ini adalah strategi dalam memenangi pilihanraya. Semua ini berlaku di kalangan mahasiswa yang dikatakan matang dan mempunyai daya intelektual yang tinggi.

Unsur-unsur fanatik dengan kumpulan tidak dapat dielakkan sekalipun pilihanraya telah tamat hinggakan di sesetengah kampus; kabinet mahasiswa mengambil masa lebih daripada 3 bulan untuk dibentuk kerana melibatkan masalah dalaman dan ketidaksepakatan antara calon yang menang. Sedangkan mereka bukanlah kepimpinan yang akan menguruskan RM1-2billion dana apabila telah menang.

Saya bersetuju mahasiswa dan pensyarah tiada halangan untuk mengundi pihak yang mereka rasakan sesuai. Dan mereka boleh memberikan pendapat dan pandangan mereka tentang politik negara secara bebas tanpa sebarang kekangan atas dasar hak mereka dalam negara yang mengamalkan demokrasi berperlembagaan. Akan tetapi jika melibatkan politik kepartian, saya fikir ia bukanlah masa yang sesuai untuk dilaksanakan.

Saya lebih suka mahasiswa dan pensyarah berada dalam kelompok yang boleh menegur kedua-dua pihak; kerajaan mahupun pembangkang secara bebas; dalam platform mereka sebagai golongan akademik dan intelektual negara. Mereka boleh berbicara dalam seminar, forum, dialog, wacana, konferens, konvensyen dan simposium anjuran mana-mana pihak ataupun yang dianjurkan mereka sendiri di universiti masing-masing.

Tidak perlulah mereka ditarik untuk berbicara bagi pihak parti politik tertentu, atau menunjukkan mereka cenderung kepada sesetengah parti. Kita mungkin mengharapkan mereka matang berpolitik tapi adakah mereka akan lebih matang daripada jiran yang tidak bertegur sapa hanya kerana perbezaan ideologi dan parti? Yang bergaduh, bermasam muka, sindir menyindir antara satu sama lain hanya kerana perbezaan pegangan mazhab politik?

Menjadi seorang mahasiswa hanyalah 3-4 tahun sahaja dan tempoh inilah merupakan tempoh kritikal untuk mereka membina idealisme mereka sendiri, tempoh untuk mereka mengkritik parti kerajaan yang memerintah mahupun parti pembangkang tanpa perlu dikekang oleh peraturan parti. Yang paling dikesali adalah jika mereka dikekang oleh ideologi parti dan mengalami keterikatan minda tanpa mampu membantah walaupun ada perkara yang tidak mereka persetujui.

Bagaimana dengan situasi pilihanraya umum dan pilihanraya kampus akan datang apabila politik kepartian dibenarkan menjengah dan mengisi ruang-ruang kampus. Saya cuba untuk membayangkan bendera-bendera parti TIDAK akan memasuki kampus walaupun sedar bahawa ada pihak akan membuktikan dominasi politik mereka di kebanyakan kampus.

Suka untuk saya mengingatkan bahawa pilihanraya kampus tidak boleh dijadikan kayu ukur kepada perkembangan politik di luar. Sesiapa sahaja yang memenangi kerusi, daripada kumpulan mana sekalipun tidak boleh menjadi pengukur populariti sesuatu ideologi politik kerana sebahagian besar mahasiswa masih mengundi berdasarkan paras rupa, penampilan dan agenda kebajikan; bukan berdasarkan kewibawaan, idea dan buah fikiran. Walaupun ada pendapat menyatakan mahasiswa mengundi berdasarkan persepsi bahawa calon kumpulan Aspirasi adalah Pro-Kerajaan dan calon Pro-Mahasiswa adalah Pro-Pembangkang, akan tetapi masih ramai mahasiswa tidak mengenali calon-calon tersebut secara langsung.

Lihat sahaja 13 negeri di Malaysia; 9 negeri dilabel sebagai negeri BN dan 4 negeri PR. Berapa buah universiti akan diberi label selepas ini? Saya amat BERHARAP agar universiti-universiti tidak dilabel sebagai universiti UMNO, MCA, MIC, PAS, PKR, DAP mahupun BN atau PR jika idea berpolitik ini direalisasikan kerana ianya tidak akan mencambahkan keintelektualan melainkan sekadar melariskan jualan akhbar semata-mata.

Saya berpendapat adalah WAJAR jika mahasiswa dibenarkan untuk berdaftar sebagai ahli parti jika mereka telah berumur 21 tahun ke atas dan layak untuk mengundi. Akan tetapi adalah tidak wajar untuk mereka membawa pengaruh ideologi politik ke dalam kampus dalam apa saja cara sekalipun.

Penglibatan aktif pensyarah dalam politik sebagai ahli parti yang memegang jawatan dilihat wajar kerana mereka antara insan yang terlibat secara langsung dengan masyarakat; akan tetapi masih perlu kepada pemerincian yang mendalam dan kesannya kepada aktiviti akademik, aktiviti penyelidikan serta iklim politik dalam kampus. Namun saya percaya pensyarah adalah cukup matang dan profesional untuk tidak membawa politik kepartian dalam kampus kerana dikhuatiri hanya akan menimbulkan pertelagahan di kalangan pihak yang tidak sependapat.

Saya memohon kepada semua pihak; hormatilah universiti sebagai gedung ilmu dan jangan cemari kegemilangannya dengan kepentingan survival politik masing-masing bagi pihak kerajaan mahupun pembangkang. Walaubagaimanapun, AUKU tidak menghalang untuk perbincangan politik diadakan dalam bentuk ilmiah bagi tujuan akademik dan pengetahuan am.

Politik Untuk Kesejahteraan Agama, Bangsa dan Negara.

Sumber : Muhammad Zaki Omar

Moronic campus politics


AUG 4 — A few years back while I was having lunch at the faculty canteen, a fellow student came up to me and asked me to vote for him. “Demi Perjuangan” — for a good cause, he said . To me it sounded fancy, so I asked him what he was fighting for. Was it worth my vote?

“For the enlightenment of the Ummah,” he answered like a true reformist.

“Ummah? You’re going to fight for that with the seat in the student council body?”

“Yes, what’s wrong with that, is that not the aspiration of every Muslim. Don’t you as a Muslim aspire to that as well, the era of enlightenment and true reform, back to the glory days of a student movement?”

“Oh yes, indeed I do aspire to that. It’s just that I prefer that you fight for a water cooler instead, I always get thirsty during afternoon class, you see.”

Indeed this happened during my second year as a student of the Faculty of Electrical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. To really understand the background or mood with regards to campus politics back then, let me point out some facts (if I can recall them correctly).

During my second year, the voter turnout was about 28 per cent, the following year there was an increase up to 38 per cent after the faculty announced that all voters would be given some goodies and there would be a lucky draw. I remember vividly my first ever vote; I gave all 10 votes of mine to female candidates for I believe that women should lead the student body, especially the cute ones, and I won a box of biscuits from the lucky draw. Quite a pleasant experience.

The thing is, all this hoopla about “Kuasa Mahasiswa” or “Kebangkitan Mahasiswa” never touched me, nor the majority of the campus dwellers at that time. Maybe because UTM is mainly an engineering institution, hence students have got much more pressing concerns like solving triple integral calculus. Occasionally there would be rallies and some slogan shouting but it’s mostly by the students from the Education Faculty. My batch was more concerned about issues like downloading the latest Naruto episode and why we couldn’t have a faster Internet line.

But I think that the main reason why students shy away from campus politics, apart from being technical students, is that they can’t seem to relate to it.

Now the general scenario in UTM back then was this: There would be two opposing groups vying for the student body positions. One was called the Pro Aspirasi while the other was usually headed by the Persatuan Mahasiswa Islam group which would have alliances with other non-Muslim candidates; they called themselves “Ikatan” something.

The Pro Aspirasi group were usually a bunch of high-scoring students who were very much aligned with the campus administration, i.e. “the government”, so the usual scenario was that the anti-Pro Aspirasi group would be made up of freedom fighters against the establishment, against the candidates who would be stooges, spineless leaders committed to the establishment.

They faced an uphill battle in realising the Student Power movement (Kebangkitan Mahasiswa) back in the Seventies. Me being me, I don’t take things at face value. I accepted the fact that the Pro Aspirasi candidates were spineless proxies of the establishment but were their opponent truly independent? A form of idealistic independent thinkers from the student movement?

Now let’s get back to the part where I said to the campaigning candidate that I’d rather have him fight for a water cooler. You see, he was a friend of mine and a candidate from the PMI Alliance group. Once they ran a campaign protesting a move by the student body to bring in KRU (yes, Yusri, Edry and Norman) to perform at our convocation fair. They said KRU was too decadent and did not aspire to the Islamic scholar’s spirit that UTM was promoting.

KRU, the group that sang “AWAS”, was too decadent. This was 2002 or 2003 if I’m not mistaken. To me and many of the students back then, we too weren’t that happy with the move to bring in KRU. No, not because they were decadent but mainly because they’re old, it’s like having Vanilla Ice at your convocation. Talk about keeping in touch with the times. Then this one time they ran a campaign to ban female pillion riders, i.e. a guy riding a bike must not have a female passenger. They also campaigned for a separation of seats in the library because too many students were using it as a dating spot.

To me the only difference between them and the Pro Aspirasi group is that they were actually proxies of various opposition political parties instead of the government. Back then when students shouted at me about “Kebangkitan Mahasiswa” or “Mengembalikan Kuasa Mahasiswa”, I tended to view them as a bunch of posers. How in the world could you have a student power movement when all of the candidates couldn’t think for themselves and their campaigns were based on their alignment to some political party outside? Both groups were merely cows being herded by their masters.

Maybe this thing is unique to my batch and that these days student leaders are more independent. Maybe it was just a UTM thing, I don’t know. Recently Saifuddin Abdullah, the deputy minister of higher education, called for an amendment to the Universities and University Colleges Act to allow students to actively participate in politics.

I don’t feel strongly about it. Nonetheless, I’m not against it. It’s just that I hope that with this new found freedom, if indeed it does happen, it will break that closed, moronic campus politics scenario that I once saw. To me what’s the point of calling yourself a true student movement when you have to check with a certain group each time you make a statement so that it would correlate with the party line.

So here’s some advice to future candidates, don’t be a tool for some political party. Be independent, be critical and most importantly fight for something that your peers can relate to and not what some politician tells you to.

It doesn’t matter if it’s not as idealistic or romantic as you would like it to be — to fight for a water cooler is as just if not an even more noble cause, because your peers can truly benefit from it.

Because if indeed you have these ridiculous manifestos, that is way off from what the students aspire to, you might get to see satirical posters popping up around campus like this one.

MPMUTM bantu capai misi tingkat produk inovasi

BAGI menyokong pemilihan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sebagai universiti penyelidik kelima negara, Majlis Perwakilan Mahasiswa UTM (MPMUTM) berhasrat membantu meningkatkan produk inovasi peringkat institusi, sekali gus menjadikan UTM pusat kecemerlangan ilmu, produktiviti dan kreativiti.

Presidennya, Muhammad Zaki Omar berkata, sokongan itu diharap mampu melonjakkan status UTM sebagai institusi tersohor negara.

Menurutnya, MPMUTM berusaha mengetengahkan idea serta produk mahasiswa ijazah sarjana muda yang turut setanding dan berpotensi di peringkat sarjana dan doktor falsafah.

"Selalunya hanya idea dan produk program sarjana dan doktor falsafah diberi perhatian, kali ini kita turut menghargai penghasilan mahasiswa peringkat ijazah sarjana muda.

"Langkah ini bertujuan mendedahkan mereka dengan suasana baru pembelajaran yang berorentasikan penciptaan. Ia juga platform mencari pengalaman baru, selain memantapkan penguasaan ilmu dan insaniah.

"Paling penting, industri dapat mengenali dan mencungkil potensi mereka. Sudah tentu impaknya besar bukan saja pada mahasiswa tapi institusi," katanya.


Bagi merealisasikannya, MPMUTM berhasrat menganjurkan Inovation Day UTM, selewat-lewatnya tahun ini.


Program itu akan menjadi platform mahasiswa menyumbang idea, prototaip dan produk untuk dinilai pihak industri.

Ia terbuka kepada mahasiswa antarabangsa sebagai langkah UTM menuju pengantarabangsaan.

Mengenai kebajikan mahasiswa, Muhammad Zaki berkata, semua rungutan terutama mengenai Internet dan pengangkutan sudah diatasi.

MPMUTM turut mengalu-alukan perkongsian idea bagi memantap dan memperbaiki perkhidmatan, justeru mahasiswa terbuka memberi pandangan atau teguran.

Robot UTM ke Kaherah


UNIVERSITI Teknologi Malaysia (UTM) merangkul tempat pertama dan kedua pertandingan ROBOCON Peringkat Kebangsaan 2010 di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), baru-baru ini.

Kejayaan itu membolehkan UTM membolot hadiah lumayan selain mewakili negara ke pertandingan ROBOCON peringkat antarabangsa di Kaherah, Mesir, September ini. Naib Canselor UTM, Prof Datuk Dr Zaini Ujang, berkata kejayaan itu menobatkan UTM institusi unggul yang berkemampuan melahirkan kecemerlangan akademik dan praktikal.


Beliau berkata, sebagai institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang mempunyai kekuatan dalam pelbagai bidang, UTM berusaha mengembangkan jenamanya hingga peringkat antarabangsa.


"Kemenangan itu satu bonus, sekali gus menjadi pemangkin awal UTM membina nama dan jenama hingga peringkat dunia. "Juga bukan sekadar mahu melahirkan graduan cemerlang akademik, ia mencakupi pelbagai bidang, sekali gus membantu penjanaan tenaga kerja mahir, berkualiti, profesional serta berdaya saing," katanya.


Bertemakan 'Robot Pharaoh Builds Pyramid', setiap pasukan dikehendaki membina piramid dalam tempoh tiga minit menggunakan sebuah robot manual dan dua atau lebih robot automatik. Sebanyak 55 pasukan terdiri daripada pelbagai institusi mengambil bahagian dalam pertandingan yang berlangsung enam hari itu yang dianjurkan Kementerian Pengajian Tinggi, SIRIM, Radio Televisyen Malaysia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).


Sejak diperkenalkan pada 2002, UTM bergelar juara lima kali dan berazam menambahbaik robot manual dan membina robot automatik baru bergerak lebih pantas dan tepat.

Sumber : Harian Metro

Pasukan debat PMI Juara Debat Piala TNC HEMA

Laporan oleh: Asmah Andy


Skudai, 2 Ogos 2010 – Tiga anak muda berbakat besar melakar sejarah tersendiri apabila muncul juara Pertandingan Debat Terbuka UTM, Piala Timbalan Naib Canselor (HEMA) yang berlangsung bermula 28 Julai hingga 1 Ogos 2010. Pasukan debat PMIUTM yang diwakili Saudara Abdul Azim Abd Jamil, Saudara Faizuan Abdullah dan Saudara Mohd Hafizul Hilmi Mohd Noor menggondol gelaran juara selepas menewaskan pasukan debat dari Kolej Perdana dalam kemuncak perdebatan peringkat akhir yang berlangsung di perkarangan Dewan Sultan Iskandar semalam.

Membahaskan usul “Kita sudah Bersedia Menghadapi Transformasi”, pasukan debat PMI yang berada di pihak kerajaan telah mengemukakan hujah-hujah serta bukti-bukti kukuh yang menyokong usul yang dibahaskan. Antara hujah-hujah yang dikemukakan pihak kerajaan bagi menyokong usul, termasuklah daripada aspek sosio-budaya, penstrukturan organisasi dan aspek teknologi. Sementara itu, pihak pembangkang dengan lantang cuba membidas segala hujah yang dilontarkan kerajaan.

Pada akhirnya, ternyata juri memutuskan agar usul diterima dan ini sekaligus memberi kemenangan kepada pihak kerajaan yang diwakili pasukan debat PMI. Kemenangan berganda diperoleh apabila Saudara Abdul Azim Abd Jamil dinobatkan sebagai pendebat terbaik. Juara menerima hadiah berupa piala pusingan, trofi, sijil dan hamper.
Terdahulu, pasukan debat PMI menewaskan pasukan “Debat Muda” dari Kolej Tun Fatimah dan Kolej Tun Dr. Ismail pada peringkat separuh akhir dengan usul “Mahasiswa kita sudah Berintegriti”. Kemenangan tersebut melayakkan mereka ke peringkat akhir.-myLPM

Sumber: http://pmiutm.blogspot.com

Tahniah! UTM IPT Terbaik di Negara Ini Dalam Penarafan IR

SKUDAI: Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menduduki tempat pertama di kalangan institusi pengajian tinggi di negara ini dalam penarafan Institutional Repository (IR) yang dikeluarkan oleh Ranking Web of World Institutional Repositories, minggu lalu.

Naib Canselor, Profesor Datuk Ir Dr Zaini Ujang berkata, di kalangan 400 universiti terkemuka di dunia yang disenaraikan oleh agensi itu, UTM menduduki tangga ke 89 dan merupakan satu-satunya universiti tempatan yang tersenarai dalam 100 IR terbaik di dunia.

Menurutnya, IR adalah sistem yang membolehkan pengguna memuat turun maklumat ilmiah hasil penulisan staf akademik, penyelidik dan pelajar menerusi talian secara percuma.

“IR UTM mengandungi tesis sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) graduan universiti ini, artikel, jurnal, kertas kerja seminar, persidangan, buku dan penerbitan ilmiah dalam bentuk digital yang disimpan oleh perpustakaan UTM.

“UTM mula membangun sistem ini pada awal tahun 2007 dan menjadi institusi pertama di negara ini yang disenarai di dalam Registry of Open Access Repositories (ROAR),” katanya.

Beliau berkata, IR digunakan secara meluas di institusi penyelidikan dan pusat pengajian tinggi di seluruh dunia bagi membantu penyeldikan dan ahli akademik menyebarluaskan hasil penyelidikan mereka secara digital.

“Malahan di beberapa negara maju, kerajaan mewajibkan institusi pengajian tinggi mewujudkan IR sebagai cara untuk berkongsi hasil penyelidikan mereka dengan masyarakat.

“Langkah berkenaan diperkenalkan memandangkan tidak semua anggota masyarakat berpeluang membeli dan membaca jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh universiti,” katanya.

Zaini berkata, dalam konteks peranan universiti untuk menjana dan menyebar luaskan ilmu, IR merupakan cara yang inovatif untuk sesebuah universiti menjalankan tanggungjawab sosialnya.

“Penarafan sesebuah institusi berdasarkan IR dijalankan dua kali setahun iaitu pada bulan Januari dan Julai yang membabitkan melibatkan 18,000 IPT di seluruh dunia.

“Usaha ini adalah inisiatif Cybermetrics Lab sebuah kumpulan penyelidikan di bawah Consejo Superior de Investigaciones, kumpulan penyelidikan awam terbesar di Sepanyol,” katanya.

Beliau berkata, penarafan dilakukan berdasarkan empat petunjuk laman web iaitu saiz atau jumlah muka surat yang dapat dicapai enjin pencarian; Visibility, iaitu bilangan laman web luar yang merujuk kepada sesuatu IR; Rich Files, iaitu bilangan fail dalam bentuk .pdf dan Scholar, iaitu bilangan kertas kerja ilmiah yang terdapat dalam IR berkenaan.

“UTM menduduki tempat ke 39 dunia bagi kategori Scholar yang merujuk kepada banyaknya bahan ilmiah yang dikongsikan dengan masyarakat, mengalahkan ribuan IPT terkenal di dunia,” katanya.

Menurut Prof Zaini, keseluruhan repository milik universiti ternama di Amerika, Eropah dan Jepun menduduki senarai 200 terbaik berbanding beberapa buah sahaja dari Asia Tenggara. Selain UTM, repository Universiti Malaya (UM) menduduki tempat ke 372 manakala IPTA lain tidak tersenarai dalam 400 terbaik dunia.

Bahan-bahan ini boleh dicapai melaui laman web http://eprints.utm.my/

Penerima Anugerah Merdeka Sampaikan Ceramah 9 Feb Ini

Sumber : Mstar Online

SKUDAI: Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Profesor Datuk Ir Dr Zaini Ujang akan menyampaikan syarahan bertajuk A Scholarship Voyage: On Academic Iconism, Innovation Ecosystem and Water Sustainability, 9 Febuari ini.

Menurut Penolong Pendaftar (Media)Pejabat Hal Ehwal Korporat UTM, Sabri Ahmad,syarahan ini akan diadakan di Dewan Jumaah, Kampus Antarabangsa UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur bermula jam 9.30 pagi.

Ia adalah yang pertama daripada enam siri yang dirancang sepanjang tahun 2010, kata Sabri dalam satu kenyataan hari ini.

Dr Zaini yang dipilih sebagai penerima Anugerah Merdeka 2009 bagi kategori Pencapaian Ulung Akademik akan menyampaikan syarahan yang meliputi pelbagai peringkat perjalanan kesarjanaannya dari zaman kanak-kanak hingga ke profesor dan dari pengalaman peribadi kepada kematangan berfalsafah.

Beliau juga akan turut membicarakan bagaimana beliau keluar dari ketidakpastian kepada seorang idealisma dan daripada pelajar kimia tulen hingga kepada pakar dalam kelestarian air.

Menurut Sabri, fokus syarahan Dr Zaini juga akan turut menyentuh sikap dan sifat peribadi seorang sarjana, universiti dan idealisma intelek.

Naib Canselor UTM itu juga percaya penumpuan harus diberikan kepada strategi dan inisiatif ke arah ekosistem yang berinovasi dan iklim intelektual yang dinamik jika ahli akademik ingin kekal relevan dan berdaya saing.

Dalam syarahannya nanti, beliau juga akan memberi penekanan kepada perkara utama dalam kejayaan seorang akademik dan kecemerlangan seorang sarjana dan usahanya mewujudkan budaya ilmu dan ekosistem intelektual yang subur di universiti yang diterajuinya.

Syarahan ini akan disampaikan dalam bahasa Inggeris dan orang-ramai yang berminat dijemput hadir.

Penerima Anugerah Merdeka Sampaikan Ceramah 9 Feb Ini

Sumber : Mstar Online

SKUDAI: Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Profesor Datuk Ir Dr Zaini Ujang akan menyampaikan syarahan bertajuk A Scholarship Voyage: On Academic Iconism, Innovation Ecosystem and Water Sustainability, 9 Febuari ini.

Menurut Penolong Pendaftar (Media)Pejabat Hal Ehwal Korporat UTM, Sabri Ahmad,syarahan ini akan diadakan di Dewan Jumaah, Kampus Antarabangsa UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur bermula jam 9.30 pagi.

Ia adalah yang pertama daripada enam siri yang dirancang sepanjang tahun 2010, kata Sabri dalam satu kenyataan hari ini.

Dr Zaini yang dipilih sebagai penerima Anugerah Merdeka 2009 bagi kategori Pencapaian Ulung Akademik akan menyampaikan syarahan yang meliputi pelbagai peringkat perjalanan kesarjanaannya dari zaman kanak-kanak hingga ke profesor dan dari pengalaman peribadi kepada kematangan berfalsafah.

Beliau juga akan turut membicarakan bagaimana beliau keluar dari ketidakpastian kepada seorang idealisma dan daripada pelajar kimia tulen hingga kepada pakar dalam kelestarian air.

Menurut Sabri, fokus syarahan Dr Zaini juga akan turut menyentuh sikap dan sifat peribadi seorang sarjana, universiti dan idealisma intelek.

Naib Canselor UTM itu juga percaya penumpuan harus diberikan kepada strategi dan inisiatif ke arah ekosistem yang berinovasi dan iklim intelektual yang dinamik jika ahli akademik ingin kekal relevan dan berdaya saing.

Dalam syarahannya nanti, beliau juga akan memberi penekanan kepada perkara utama dalam kejayaan seorang akademik dan kecemerlangan seorang sarjana dan usahanya mewujudkan budaya ilmu dan ekosistem intelektual yang subur di universiti yang diterajuinya.

Syarahan ini akan disampaikan dalam bahasa Inggeris dan orang-ramai yang berminat dijemput hadir.

Pilihan Raya Kampus Harus Lebih Telus - Saifuddin

Sumber : Mstar online


PUTRAJAYA: Pilihan raya kampus seharusnya dijalankan dengan lebih telus dan sistematik agar ia mampu berfungsi dengan lebih efektif sesuai dengan statusnya yang diadakan di gedung-gedung ilmu, kata Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah.

Beliau berkata pilihan raya kampus adalah proses pendidikan politik bagi pelajar, justeru ia wajar menerima sambutan hangat setiap kali diadakan.

Menurutnya, rakyat khususnya mahasiswa harus melihat pilihan raya kampus sebagai satu proses untuk melahirkan hasil atau produk yang terbaik, sekaligus memenuhi objektif yang disasarkan.

"Apa yang perlu menjadi Petunjuk Prestasi Utama (KPI) ialah kalau boleh, jangan ada kerusi yang dimenangi tanpa bertanding kerana kalau ada, ini menunjukkan penyertaan mahasiswa sangat rendah," katanya kepada pemberita selepas mengadakan pertemuan dengan sekumpulan sembilan pelajar dari lima buah institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di kementeriannya di sini hari ini.

Para pelajar berkenaan telah ditahan polis semasa berhimpun secara haram di ibu negara pada 23 Jan lalu kerana membantah proses pilihan raya kampus yang didakwa tidak adil termasuk undian secara elektronik.

Dilaporkan mereka adalah antara 200 mahasiswa dari IPTA di sekiar Lembah Klang yang menyertai bantahan tersebut.

Empat daripada sembilan pelajar tersebut ialah dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dua pelajar dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan masing-masing seorang dari Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaya dan Universiti Putra Malaysia.

Menurut Saifuddin, kementeriannya pada dasarnya berpuas hati dengan perjalanan pilihan raya di semua IPTA walaupun berpendapat ia boleh mencapai tahap yang lebih baik.

"Kesemua calon yang bertanding juga dilihat mematuhi etika dan peraturan berkempen dengan mengenengahkan isu-isu luar tanpa menggunakan isu bersifat peribadi," katanya.Mengenai tindakan yang bakal diambil ke atas sembilan pelajar terbabit, beliau berkata ia bergantung kepada budi bicara pihak universiti.

"Kementerian tidak akan mencampuri tindakan yang akan dikenakan ke atas mereka kerana ia tertakluk di dalam bidang kuasa pihak universiti, namun diharapkan ia akan memberikan keadilan kepada semua.

"Begitu juga dengan tindakan oleh pihak polis kerana kes tersebut masih dalam siasatan. Kita serahkan kepada pihak polis untuk membuat keputusan," katanya. - BERNAMA

“KPT, bedah siasat PRK segera!” - Bantah


KUALA LUMPUR
: Pengerusi Gabungan Mahasiswa Bantah E-Undi (Bantah) Mohd Aizat Mohd Salleh hari ini mendesak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) agar segera membuat muhasabah berhubung pilihan raya kampus (PRK) yang didakwa banyak terlibat dengan penyelewengan mutakhir ini.

"KPT harus segera arahkan semua kampus agar membuat bedah siasat bagi mengenalpasti penyelewengan dalam PRK yang lalu.

"Kami turut mendesak semua kampus yang mengguna sistem e-undi segera memansuhkan penggunaan sistem itu dan mengembalikan kepada sistem pengundian secara biasa yang lebih telus," kata beliau dalam suatu kenyataan kepada erapakatan.com di sini, hari ini.

Tambah Mohd Aizat, pihak pentadbir universiti perlu segera mengambil tindakan terhadap jawatankuasa pemilihan Majlis Perwakilan Mahasiswa (MPM) yang didapati terlibat dengan penyelewengan, ugutan dan penindasan ke atas mahasiswa.

Kelemahan sistem e-undi : Sampel di UM

Di Universiti Malaya, tambah beliau, telah berlaku kerosakan pada sistem komputer yang digunakan jawatankuasa pemilihan MPM.

"Kejadian itu berlaku di kolej kediaman ke-12, dan menyaksikan beberapa mahasiswa tidak dapat mengundi. Ini ditambah lagi dengan sistem yang diambilalih oleh pegawai kolej yang tiada kelayakan untuk mengendalikan sistem tersebut.

"Hal kelumpuhan 'server' ini turut berlaku di kolej kediaman ke-4 dan di Fakulti Ekonomi yang mengalami masalah yang sama. Hasil laporan yang diterima, wujud unsur manipulasi sistem oleh pihak-pihak yang berkepentingan," kata beliau.

Di samping itu, tambah Mohd Aizat, di kolej kediaman ke-7, seorang mahasiswa OKU (orang kelainan upaya), telah dipaksa tanpa kerelaannya untuk mengundi calon-calon tertentu.

"Seorang pegawai pilihan raya di kolej kediaman berkenaan telah memberi senarai nama untuk beliau undi," katanya.

Keganasan pengawal keselamatan dan polis: Sampel di UKM

Dalam laporan berkaitan, Mohd Aizat berkata, pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah mengadakan bantahan ke atas keputusan pilihan raya kampus di Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Alam Bina kerana berlaku kesilapan kiraan di fakulti tersebut.

"Desakan mereka kepada pihak pentadbiran UKM berlarutan sehingga mengadakan demontrasi di masjid kampus sehingga menyebabkan berlaku tangkapan ke atas dua mahasiswa.

"Selain masalah kesilapan kiraan di fakulti itu, mereka juga tidak berpuas hati dengan pelaksanaan sistem PRK di sana yang ternyata jelas tidak telus dan adil. Berlaku juga aspek penindasan fizikal di mana mahasiswa dipukul oleh pengawal keselamatan yang bertindak emosi dalam kejadian itu," kata beliau.

UTM cipta penggera mengantuk


JOHOR BAHRU - Berita baik bagi pemandu kenderaan terutama pemandu bas yang berhadapan dengan masalah mengantuk ketika memandu.

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah berjaya menghasilkan sebuah sistem peranti yang mampu mengesan tahap kesedaran pemandu-pemandu kenderaan bagi mengurangkan kes kemalangan jalan raya.

Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan UTM, Prof. Dr. Ruzairi Abdul Rahim berkata, peranti yang dikenali sebagai Smart Nap Alert System itu akan berfungsi apabila pemandu mula menunjukkan tanda-tanda keletihan, mengantuk atau tersengguk ketika memandu.

"Sistem peranti ini terbahagi kepada dua iaitu penderia yang dipasang di bahagian telinga dan peranti kawalan yang dipasang di dalam kenderaan.

"Apabila pemandu tersengguk, penggera akan berbunyi sekali gus menyedarkan pemandu serta penumpang," katanya pada sidang akhbar di sini semalam.

NC UM jamin akan letak jawatan jika e-undi bermasalah?

KUALA LUMPUR : Naib Canselor Universiti Malaya Profesor Datuk Dr Ghauth Jasmon dikatakan rela meletakkan jawatannya jika sistem e-undi yang diamalkan kelak akan mendatangkan masalah.

"NC pernah jamin bahawa sistem e-undi di kampus itu tiada masalah, dan jika sebaliknya berlaku, beliau rela meletak jawatan," kata Presiden Persatuan Mahasiswa Darul Aman (Persada Kedah) Syazwan Ahmad kepada erapakatan.com di sini, hari ini.

Tambahnya, hal jaminan itu pernah disuarakan dalam suatu mesyuarat bersama kumpulan Pro Mahasiswa dengan NC sebelum ini.

Syazwan, wakil calon kepada Mohd Hafiz Ilyas (Umum) yang mendapat undian tertinggi dalam PRK sebelum ini berkata, hal itu pernah disebut dalam suatu rundingan bersama kumpulan Gabungan Mahasiswa Bantah E-Undi (Bantah) sebelum ini.

"Ya, ada (jaminan itu). Waktu temubual (antara) wakil Majlis Perwakilan Mahasiswa (MPM UM) dengan beliau tentang isu UM dan e-undi," kata Pengerusi Bantah Mohd Aizat Mohd Salleh, ketika mengesahkan kedudukan hal itu melalui kiriman khidmat pesanan ringkas (SMS) kepada erapakatan.com hari ini.

Sidang media yang dijadualkan berlangsung pada pukul 2 petang ini di Akademi Pengajian Islam (API UM) dibatalkan berikutan program konvoi anjuran kumpulan mahasiswa itu ke Gombak yang bermula pagi tadi di Masjid Ar-Rahman.

Sumber : Era Pakatan

Mahasiswa perlu bangkit lawan penyelewengan


Assalamualaikum & salam mahasiswa ,

Oleh : Hisyamuddin Che Ali

Majlis Perwakilan Mahasiswa Nasional (MPMN) yang dianggotai oleh 92 mahasiswa yang dipilih dalam pilihanraya kampus tahun lalu, menyelar tindakan pihak Universiti yang menafikan hak mahasiswa dalam sistem demokrasi di negara ini.

MPMN ingin menyatakan dengan tegas bahawa Pilihanraya kampus (PRK) pada tahun ini jelas mempunyai banyak kepincangan dan kelompangan akibat penyalahgunaan kuasa oleh pihak-pihak tertentu. Pilihanraya Kampus yang sepatutnya mendidik mahasiswa erti demokrasi, telah bertukar menjadi medan meragut hak mahasiswa terutamanya dalam soal berpolitik dan berorganisasi melalui Majlis Perwakilan Mahasiswa ini.

2. Kemenangan Pro Aspirasi secara mengejut di Universiti Malaya dan seterusnya mengekalkan penguasaan di kampus-kampus besar seperti UKM, UTM, USM, UPSI, dan lain-lain (Kecuali Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Universiti Malaysia Terengganu (UMT), adalah sesuatu yang sukar diterima. Hal ini kerana kemenangan Aspirasi diperolehi dalam keadaan wujudnya ketempangan nyata dalam Pilihanraya Kampus tersebut.

3. Bagi Majlis Perwakilan Mahasiswa Nasional (MPMN), melihat pilihanraya kampus tidak ubah seperti gelanggang politik murahan pihak bukan mahasiswa yang inginkan kemenangan Aspirasi. Ini tidak lain dan tidak bukan demi kemandirian parti politik terbabit dalam pilihanraya Umum ke 13 akan datang.

4. Terdapat bukti-bukti jelas dan nyata penyertaan UMNO dalam pilihanraya kampus dan ini dapat dilihat dalam kes pemberian bajet PRK oleh UMNO Johor kepada jentera Aspirasi Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) , sebanyak RM 20,000. Surat yang bertarikh 4 Januari 2010 ini telah ditandatangani oleh Pengerusi Perhubungan Umno Johor, Tan Sri Abdul Ghani Othman dan diberikan kepada Naib Canselor UTHM sendiri, Profesor Dato’ Mohd. Noh Dalimin. Ini bukti jelas keterlibatan UMNO dalam PRK pada kali ini. Sekiranya ini adalah fitnah dan juga rekaan semata-mata, MPMN mencabar pihak UMNO dan TNC UTHM untuk membuat penafian terbuka berkaitan perkara ini.

5. Juga ketempangan dalam perjalanan PRK itu sendiri seperti isu kecacatan e-voting yang menyebabkan berlakunya server down atau ganguan teknikal selama tiga jam di Pusat Mengundi kolej Ke-3, Universiti Malaya. Juga isu pembinaan pondok panas pihak pentadbiran UKM yang jelas menjadi serampang dua mata mereka untuk merayu mahasiswa mengundi Aspirasi serta isu pengumuman undian di Pusat Penjumlahan Undi bagi Fakulti Kejuteraan dan Alam Bina Tahun 3 yang tidak selari dengan pengumuman di tempat kira undi di kolej-kolej kediaman.

6. MPMN seterusnya mendesak semua pihak sama ada Pro Mahasiswa ataupun Aspirasi, yang menjadi mangsa pencabulan peraturan PRK oleh pihak Universiti, untuk membuat laporan perbuatan yang tidak sah (unlawful) itu kepada pihak yang sepatutnya seperti termaktub dalam buku peraturan perjalanan PRK di kampus-kampus masing. Sekiranya ia tidak berjaya dan pihak tersebut menafikan keadilan yang sepatutnya diberikan, maka mereka yang dinafikan haknya ini boleh menggunakan altenatif lain seperti mengadakan sidang media dan mendedahkan ketempangan yang berlaku. Juga boleh membuat laporan polis dan memohon kepada Mahkamah Tinggi agar mengeluarkan satu perintah deklarasi bahawa PRK yang dijalankan adalah tidak sah dan terbatal mengikut undang-undang yang digubal universiti serta bercanggahan dengan konsep keadilan asasi (nature of law). Walaupun tindakan ini akan dikatakan sebagai tidak mustahak dan membazirkan masa, tetapi ianya adalah penting kerana pihak yang melakukan kezaliman perlu diadili mengikut pentadbiran keadilan di Negara ini.

7. MPMN juga turut kesal dengan sikap Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 28 januari lalu yang telah membatalkan kemenangan 7 calon Pro Mahasiswa atas tuduhan berkempen secara berkumpulan dalam laman sosial Facebook. Bagi MPMN, tindakan pihak UPM jelas satu tindakan zalim dan menyalahgunakan kuasa kerana mereka tidak memanggil ketujuh-tujuh mahasiswa itu untuk membela diri. Jelas satu tindakan yang berat sebelah kerana mahasiswa terbabit dinafikan hak untuk membela diri (right to be heard). Tiada perbicaraan diadakan dan hukuman dijatuhkan berdasarkan anggapan semata-mata, bukannya hujahan undang-undang yang benar.

8. Maka MPMN mendesak ketujuh-tujuh mahasiswa terbabit untuk menfailkan kes mereka di mahkamah dan membuat semakan kehakiman terhadap tindakan UPM ini. Walaupun ia dilihat satu perkara kecil dan tidak perlu dibawa ke mahkamah, tetapi ia sebenarnya adalah satu pencabulan hak asasi. Sedangkan orang yang mengalami kemalangan kecil akan membawa tuntutan mereka ke mahkamah, inikan pula warganegara Malaysia yang bergelar mahasiswa, yang dizalimi dan dinafikan hak asasinya oleh pihak universiti yang mengamalkan undang-undang rimba (the laws of jungle) ini.

9. Selanjutnya, MPMN turut kesal dengan sikap Menteri bertanggungjawab, Dato’ Seri Khaled Nordin yang bersikap angkuh dan diktator kerana menempelak mahasiswa yang menuntut demokrasi tulen dilaksanakan di kampus-kampus. Kenyataan Menteri terbabit yang meminta pihak Universiti tidak melayan tuntutan mahasiswa yang dizalimi, jelas satu sikap pemimpin kuku besi dan tidak layak menjaga kementrian yang dipenuhi oleh cendiakawan-cendiakawan dan mahasiswa yang merupakan pelapis kepimpinan masyarakat. Justeru, MPMN mendesak Khaled Nordin meletak jawatan secara terhormat dan digantikan dengan Timbalan beliau, Dato’ Saifuddin Abdullah yang lebih terbuka dan pro demokrasi. Perlantikan Dato’ Saifuddin Abdullah dilihat akan ‘menyegarkan’ kembali dunia pengajian tinggi dan seterusnya membenihkan kembali demokrasi buat para mahasiswa itu sendiri.

10. Akhirnya, MPMN ingin melihat agar medan kampus dijadikan batu loncatan untuk melahairkan pemimpin masyarat yang benar-benar dapat memacu negara ini ke arah yang lebih berjaya berbanding hari ini. Melalui PRK inilah, maka pembinaan negara bangsa yang berjaya dapat direalisasikan. Jangan biarkan mahasiswa menjadi anti demokrasi, sekiranya kezaliman dan penyalahgunaan kuasa terus dilakukan oleh pihak berkuasa Universiti. Mahasiswa Malaysia sebenarnya tidak teragak-agak untuk mencontohi mahasiswa Indonesia dan Thailand, sekiranya mahasiswa terus diasak dengan kezaliman bertubi-tubi oleh pihak yang memerintah. Demontrasi jalanan, adalah merupakan pilihan terakhir mahasiswa bagi membetulkan kepincangan yang berlaku dalam sistem demokrasi di negara ini.

Yang benar,

HISYAMUDDIN CHE ALI
TIMBALAN PENGERUSI MPMN/
MANTAN AHLI MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UKM

PELAJAR TAHUN AKHIR FAKULTI UNDANG-UNDANG UKM
SESI 2009-2010.Assalamualaikum & salam mahasiswa ,


Oleh : Hisyamuddin Che Ali

Majlis Perwakilan Mahasiswa Nasional (MPMN) yang dianggotai oleh 92 mahasiswa yang dipilih dalam pilihanraya kampus tahun lalu, menyelar tindakan pihak Universiti yang menafikan hak mahasiswa dalam sistem demokrasi di negara ini.

MPMN ingin menyatakan dengan tegas bahawa Pilihanraya kampus (PRK) pada tahun ini jelas mempunyai banyak kepincangan dan kelompangan akibat penyalahgunaan kuasa oleh pihak-pihak tertentu. Pilihanraya Kampus yang sepatutnya mendidik mahasiswa erti demokrasi, telah bertukar menjadi medan meragut hak mahasiswa terutamanya dalam soal berpolitik dan berorganisasi melalui Majlis Perwakilan Mahasiswa ini.

2. Kemenangan Pro Aspirasi secara mengejut di Universiti Malaya dan seterusnya mengekalkan penguasaan di kampus-kampus besar seperti UKM, UTM, USM, UPSI, dan lain-lain (Kecuali Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Universiti Malaysia Terengganu (UMT), adalah sesuatu yang sukar diterima. Hal ini kerana kemenangan Aspirasi diperolehi dalam keadaan wujudnya ketempangan nyata dalam Pilihanraya Kampus tersebut.

3. Bagi Majlis Perwakilan Mahasiswa Nasional (MPMN), melihat pilihanraya kampus tidak ubah seperti gelanggang politik murahan pihak bukan mahasiswa yang inginkan kemenangan Aspirasi. Ini tidak lain dan tidak bukan demi kemandirian parti politik terbabit dalam pilihanraya Umum ke 13 akan datang.

4. Terdapat bukti-bukti jelas dan nyata penyertaan UMNO dalam pilihanraya kampus dan ini dapat dilihat dalam kes pemberian bajet PRK oleh UMNO Johor kepada jentera Aspirasi Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) , sebanyak RM 20,000. Surat yang bertarikh 4 Januari 2010 ini telah ditandatangani oleh Pengerusi Perhubungan Umno Johor, Tan Sri Abdul Ghani Othman dan diberikan kepada Naib Canselor UTHM sendiri, Profesor Dato’ Mohd. Noh Dalimin. Ini bukti jelas keterlibatan UMNO dalam PRK pada kali ini. Sekiranya ini adalah fitnah dan juga rekaan semata-mata, MPMN mencabar pihak UMNO dan TNC UTHM untuk membuat penafian terbuka berkaitan perkara ini.

5. Juga ketempangan dalam perjalanan PRK itu sendiri seperti isu kecacatan e-voting yang menyebabkan berlakunya server down atau ganguan teknikal selama tiga jam di Pusat Mengundi kolej Ke-3, Universiti Malaya. Juga isu pembinaan pondok panas pihak pentadbiran UKM yang jelas menjadi serampang dua mata mereka untuk merayu mahasiswa mengundi Aspirasi serta isu pengumuman undian di Pusat Penjumlahan Undi bagi Fakulti Kejuteraan dan Alam Bina Tahun 3 yang tidak selari dengan pengumuman di tempat kira undi di kolej-kolej kediaman.

6. MPMN seterusnya mendesak semua pihak sama ada Pro Mahasiswa ataupun Aspirasi, yang menjadi mangsa pencabulan peraturan PRK oleh pihak Universiti, untuk membuat laporan perbuatan yang tidak sah (unlawful) itu kepada pihak yang sepatutnya seperti termaktub dalam buku peraturan perjalanan PRK di kampus-kampus masing. Sekiranya ia tidak berjaya dan pihak tersebut menafikan keadilan yang sepatutnya diberikan, maka mereka yang dinafikan haknya ini boleh menggunakan altenatif lain seperti mengadakan sidang media dan mendedahkan ketempangan yang berlaku. Juga boleh membuat laporan polis dan memohon kepada Mahkamah Tinggi agar mengeluarkan satu perintah deklarasi bahawa PRK yang dijalankan adalah tidak sah dan terbatal mengikut undang-undang yang digubal universiti serta bercanggahan dengan konsep keadilan asasi (nature of law). Walaupun tindakan ini akan dikatakan sebagai tidak mustahak dan membazirkan masa, tetapi ianya adalah penting kerana pihak yang melakukan kezaliman perlu diadili mengikut pentadbiran keadilan di Negara ini.

7. MPMN juga turut kesal dengan sikap Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 28 januari lalu yang telah membatalkan kemenangan 7 calon Pro Mahasiswa atas tuduhan berkempen secara berkumpulan dalam laman sosial Facebook. Bagi MPMN, tindakan pihak UPM jelas satu tindakan zalim dan menyalahgunakan kuasa kerana mereka tidak memanggil ketujuh-tujuh mahasiswa itu untuk membela diri. Jelas satu tindakan yang berat sebelah kerana mahasiswa terbabit dinafikan hak untuk membela diri (right to be heard). Tiada perbicaraan diadakan dan hukuman dijatuhkan berdasarkan anggapan semata-mata, bukannya hujahan undang-undang yang benar.

8. Maka MPMN mendesak ketujuh-tujuh mahasiswa terbabit untuk menfailkan kes mereka di mahkamah dan membuat semakan kehakiman terhadap tindakan UPM ini. Walaupun ia dilihat satu perkara kecil dan tidak perlu dibawa ke mahkamah, tetapi ia sebenarnya adalah satu pencabulan hak asasi. Sedangkan orang yang mengalami kemalangan kecil akan membawa tuntutan mereka ke mahkamah, inikan pula warganegara Malaysia yang bergelar mahasiswa, yang dizalimi dan dinafikan hak asasinya oleh pihak universiti yang mengamalkan undang-undang rimba (the laws of jungle) ini.

9. Selanjutnya, MPMN turut kesal dengan sikap Menteri bertanggungjawab, Dato’ Seri Khaled Nordin yang bersikap angkuh dan diktator kerana menempelak mahasiswa yang menuntut demokrasi tulen dilaksanakan di kampus-kampus. Kenyataan Menteri terbabit yang meminta pihak Universiti tidak melayan tuntutan mahasiswa yang dizalimi, jelas satu sikap pemimpin kuku besi dan tidak layak menjaga kementrian yang dipenuhi oleh cendiakawan-cendiakawan dan mahasiswa yang merupakan pelapis kepimpinan masyarakat. Justeru, MPMN mendesak Khaled Nordin meletak jawatan secara terhormat dan digantikan dengan Timbalan beliau, Dato’ Saifuddin Abdullah yang lebih terbuka dan pro demokrasi. Perlantikan Dato’ Saifuddin Abdullah dilihat akan ‘menyegarkan’ kembali dunia pengajian tinggi dan seterusnya membenihkan kembali demokrasi buat para mahasiswa itu sendiri.

10. Akhirnya, MPMN ingin melihat agar medan kampus dijadikan batu loncatan untuk melahairkan pemimpin masyarat yang benar-benar dapat memacu negara ini ke arah yang lebih berjaya berbanding hari ini. Melalui PRK inilah, maka pembinaan negara bangsa yang berjaya dapat direalisasikan. Jangan biarkan mahasiswa menjadi anti demokrasi, sekiranya kezaliman dan penyalahgunaan kuasa terus dilakukan oleh pihak berkuasa Universiti. Mahasiswa Malaysia sebenarnya tidak teragak-agak untuk mencontohi mahasiswa Indonesia dan Thailand, sekiranya mahasiswa terus diasak dengan kezaliman bertubi-tubi oleh pihak yang memerintah. Demontrasi jalanan, adalah merupakan pilihan terakhir mahasiswa bagi membetulkan kepincangan yang berlaku dalam sistem demokrasi di negara ini.

Yang benar,

HISYAMUDDIN CHE ALI
TIMBALAN PENGERUSI MPMN/
MANTAN AHLI MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UKM

PELAJAR TAHUN AKHIR FAKULTI UNDANG-UNDANG UKM
SESI 2009-2010.

"Dari Mahasiswa untuk Mahasiswa"

Universiti diminta tak singkir mahasiswa berdemonstrasi

Sumber : Malaysiakini

Pihak pengurusan universiti diminta supaya bertindak adil dan tidak menyingkirkan sembilan mahasiswa yang ditahan polis kerana mengadakan demonstrasi membantah proses pilihan raya kampus (PRK) di ibu negara Sabtu lalu.

Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Saifuddin Abdullah (kiri, berbaju putih) berkata perkara itu perlu diserahkan kepada pihak polis untuk mengambil tindakan selanjutnya terhadap mahasiswa yang terbabit dalam demonstrasi itu.

Beliau berharap pihak pengurusan universiti tidak mengenakan tindakan dwi-dakwaan terhadap mahasiswa tersebut atas satu kesalahan.

"Setiap universiti mempunyai pelbagai bentuk tindakan tataterbit di mana tindakan buang pelajar adalah jalan terakhir. Saya harap ia tidak akan sampai ke tahap itu," katannya kepada pemberita selepas merasmikan Karnival Karangkaraf di Shah Alam hari ini.

Pada kejadian itu, polis menahan sembilan daripada kira-kira 200 mahasiswa dari pelbagai universiti yang menyertai perhimpunan membantah proses PRK di Menara Tun Razak, Jalan Raja, Kuala Lumpur, sebelum berarak ke kompleks membeli-belah Sogo, kira-kira 500 meter dari situ.Pelajar berkenaan berhasrat untuk menyebarkan risalah kepada orang ramai dengan tujuan memberi penerangan serta mendapatkan sokongan agar mendesak demokrasi dikampus dipulihkan.

Ketika sampai di Sogo, mereka diarahkan oleh polis supaya bersurai.

Sembilan daripada mereka kemudiannya ditahan polis kerana didakwa gagal berbuat demikian.

Mereka ialah Hilman Idham, Aizat Salleh, Mohammad Za'im Mustapha, Ahmad Shukri Kamarudin, Ahmad Syukri Abdul Razak, Mohammad Idris Yusoff, Fikhri Harun, Syahriul Ismail dan Ridhuan Jamil.


Gagal selami mahasiswa, Menteri dianggap tak matang

Sumber : Malaysiakini

Pengerusi pro-Mahasiswa (pro-M) Universiti Malaya (UM), Mohd Shafie Hashim menyelar kenyataan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khaled Nordin yang menyifatkan tindakan sekumpulan mahasiswa berdemonstrasi di hadapan pejabat Naib Canselor UM semalam selepas kalah pada pilihan raya kampus (PRK) sebagai tidak matang.

Shafie sebaliknya mendakwa kenyataan Khaled itu membuktikan bahawa Menteri itu bukan seorang pemimpin rakyat dan mempunyai ego serta tidak ada prikemanusiaan terhadap penindasan.

“Jika begitu, sebenarnya Dato Khaled juga tidak matang kerana mengeluarkan kenyataannya tanpa menyelami apa yang mahasiswa rasai,” katanya menerusi kenyataan akhbarnya hari ini.

Shafie berkata pro-M jelas dengan prinsip perjuangannya yang hanya mahu menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman terhadap apa sahaja yang berlaku.

Salah tetap salah

“Pro-M tidak bias (berat sebelah) pada mana-mana pihak, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar! Dalam konteks pilihan raya Kampus di UM kali ini, kita berhadapan dengan sistem E-voting yang masih baru dan diragui lagi ketelusan dan integriti yang tiada pada pengendalian dan pengurusan sistem berkenaan,” katanya.

Menurut Shafie lagi pro-M berhadapan dengan pentas perlawanan yang tidak adil sehingga berlaku banyak penindasan yang sangat teruk.

Katanyai, “menang kalah bukan ukuran, tetapi mahasiswa tegas dan tetap pendirian di atas perjuangan untuk mepertahankan kebenaran dan keadilan sehingga menumbangkan segala kezaliman dan penindasan.”

Pro-M tidak matang

Semalam, Bernama melaporkan Khaled sebagai berkata tindakan sekumpulan mahasiswa UM yang berdemonstrasi di hadapan pejabat Naib Canselor selepas kalah pada PRK Khamis lalu sebagai tidak matang.

Katanya, kumpulan Pro-M perlu menerima kekalahan dan menghormati pilihan majoriti kerana PRK merupakan suatu proses demokrasi.

"Kalau tak berani terima kekalahan, buat apa nak bertanding," katanya kepada pemberita ketika diminta mengulas tindakan penyokong kumpulan Pro-M yang berhimpun dan membantah keputusan PRK yang memihak kepada kumpulan Pro-Aspirasi.

Mengenai desakan Pro-M supaya PRK diadakan semula melalui kaedah biasa dan menghapuskan sistem e-undi, Khaled berkata permintaan itu tidak dapat diterima sekiranya isu yang dibangkitkan itu tidak berasas.

Bagaimanapun, katanya, naib canselor universiti berkenaan mempunyai kuasa untuk membuat keputusan.

Ditanya kemungkinan kumpulan pelajar terbabit dikenakan tindakan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, beliau berkata perkara itu terserah kepada pihak pentadbiran universiti itu untuk menentukannya.

Keputusan PRK digantung

Kekecohan memuncak selepas pengumuman PRK malam Khamis yang lalu dengan beberapa kumpulan pelajar mendakwa berlakunya penyelewengan.

Kekecohan berlarutan sehingga pagi semalam yang menyaksikan rundingan lebih empat jam terpaksa diadakan oleh pentadbiran UM yang diketuai oleh naib canselornya Gauth Jasmon dengan kumpulan pelajar.

Turut hadir bersama rundingan semalam ialah bekas presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya (MPMUM) Mohd Ridzuan Mohammad.

Menurut beliau, bagi mengendurkan ketegangan naib canselor bersetuju menggantung buat sementara semua keputusan pilihan raya kampus UM sementara meninggu siasatan lanjut dijalankan.

Gauth juga dikatakan bersetuju membenarkan kumpulan pro-M untuk melantik perunding bagi menguji sistem e-undi yang didakwa mereka dimanipulasikan.

Keadaan di Universiti Malaya tegang

Sekiranya semua tuduhan berkenaan berasas, Ghauth bersetuju pilihan raya kampus harus diadakan semula.

Ghauth juga berjanji akan menyiasat dakwaan yang timbalan naib canselor, Azarae Idris menyalah-gunakan kedudukannya dan terbabit memanipulasikan pilihan raya itu.

Selepas pengumuman butiran perbincangan itu, kumpulan pro-M berarak ke Dewan Tunku canselor untuk meraikan keputusan berkenaan.

Mereka juga menghempas sebuah komputer sebagai melambangkan bantahan terhadap pengundian e-undi dan membawa komputer itu berarak di seluruh kampus.

Pada masa yang sama, mahasiswa berkenaan turut membakar akhbar Kosmo yang didakwa membuat laporan tidak tepat berhubung jumlah kerusi yang dimenangi mereka.

Sebelum ini, lebih 200 pelajar dari kumpulan pro-M yang tewas khamis lalu juga mengugut akan mengadakan demonstrasi jalanan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Antara tuntutan awal mereka ialah supaya pilihan raya kampus diadakan semula dan pembatalan pengundian secara berkomputer atau e-undi.

Pada PRK itu, kumpulan pro-A berjaya menguasai Universiti Malaya dengan menyapu 21 kerusi berbanding 17 yang dimenangi oleh pro-M.

Tiga lagi kerusi dimenangi oleh calon bebas. Dua daripada calon itu kemudiannya menyatakan sokongan kepada kumpulan Aspirasi.

Facebook UTM Today

About Me

Utm Today
UTM Today akan memaparkan kepada anda berita-berita disekitar kampus UTM sama ada berita universiti, persatuan-persatuan dan juga aktiviti-aktiviti serta suara-suara mahasiswa. Sebarang berita dan suara-suara anda yang ingin disampaikan kepada kami boleh di hantar ke utmtoday10@gmail.com
View my complete profile

Apa wajar mahasiswa dibenarkan berpolitik? apa pandangan mahasiswa UTM?

Pilihanraya kampus UTM

Pilihanraya kampus UTM

Ingin berkongsi dengan kami??

Ingin berkongsi dengan kami??

Web Site Hit Counter

Komen dan pandangan


ShoutMix chat widget

Gelagat Mahasiswa

Gelagat Mahasiswa